Naše služby

Geodetické práce

Vytyčení vlastnických hranic pozemků

Geometrické plány

Vytyčení staveb a budov před započetím stavby

Zaměření budov a staveby pro účely úvěrů a kolaudace

Výškopisné a polohopisné zaměření / podklad pro projekt

Pasport stavby

Zaměření a vyčíslení podlahových ploch / podklad pro prohlášení vlastníka

Realitní služby

Prodej nemovitostí

Smlouvy potřebné pro vklad do katastru nemovitostí

Zajištění znaleckého posudku na nemovitost

Další služby

Nebráníme se takřka ničemu :-)