Geodézie

Vytyčení vlastnických hranic pozemků

Geometrické plány

Vytyčení staveb a budov před započetím stavby

Zaměření budov a staveby pro účely úvěrů a kolaudace

Výškopisné a polohopisné zaměření / podklad pro projekt

Pasport stavby

Zaměření a vyčíslení podlahových ploch / podklad pro prohlášení vlastníka